Zarząd Kolegium Sędziów Podkarpackiego ZPN na posiedzeniu dnia 18.06.2019r. ustalił listę sędziów III i IV na sezon 2019/2020. -  Otwórz

Ponadto Zarząd Kolegium Sędziów Podkarpackiego ZPN w Rzeszowie ustalił harmonogram egzaminów dla sędziów IV ligi i obserwatorów Podkarpackiego ZPN, które  odbędą się 12 sierpnia 2019r. o godz 17.00 w Zarzeczu.
- egzaminy biegowe w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zarzeczu (przy szkole)
- egzaminy teoretyczne w Restauracji ADM ,ul. Pruchnicka 65, 37-500 Jarosław