KS PZPN przedstawia harmonogram kursów egzaminacyjno-szkoleniowych sędziów i obserwatorów szczebla centralnego – sesja Lato 2019:

• 12-14 LIPCA 2019 r. – Sędziowie, asystenci i obserwatorzy szczebla centralnego –
Hotel „Wodnik” – Bełchatów
• 19-21 LIPCA 2019 r. – Sędziowie i obserwatorzy III Ligi – Hotel „Wodnik” –
Bełchatów
• 26-28 LIPCA 2019 r. – Sędzie, asystentki i obserwatorki szczebla centralnego –
Hotel „BRANT” – WIĄZOWNA