Kolegium Sędziów Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej w Rzeszowie
 
1. Grzegorz Stęchły Przewodniczący Kolegium Sędziów

2. Mariusz Złotek - Wiceprzewodniczący

3. Dariusz Tomas - Wiceprzewodniczący, Sekretarz Zarządu

4. Andrzej Zwierzchowski - Członek Zarządu

5. Maciej Błachaniec - Członek Zarządu

6. Marek Leja - Członek Zarządu

7. Piotr Mazur - Członek Zarządu

8. Sławomir Chmiel - Członek Zarządu