Przepisy Gry :
Coroczne Walne Zgromadzenie (AGM) IFAB z zadowoleniem przyjęło wiadomość, że zmiany w Przepisach Gry 2018/19 zostały dobrze odebrane. W szczególności IFAB zadowolony jest z faktu, że zgoda na używanie sprzętu elektronicznego i komunikacji w strefach technicznych nie prowadziła do żadnych problematycznych sytuacji. IFAB składa gratulacje przedstawicielom drużyn (osobom funkcyjnym) w związku z odpowiednim używaniem przez nich powyższego sprzętu oraz ze względu na okazywany szacunek wobec zapisów Artykułu 4.

IFAB - Okólnik nr 15