Koleżanki i Koledzy,

Komisja Licencji Sędziowskich Podkarpackiego ZPN informuje, że wszyscy sędziowie, muszą złożyć wniosek licencyjny na sezon 2022/2023 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 sierpnia 2022 roku

Dokumenty, które należy przedłożyć celem uzyskania licencji to:

– wniosek licencyjny na sezon 2022/2023 (w formacie A4) wypełniony i podpisany przez sędziego,

– dwa zdjęcia ( dotyczy sędziów, którzy po raz pierwszy ubiegają się o licencję oraz tych, którzy nie   
   dostarczyli zdjęć w poprzednich latach).

– zaświadczenie lekarskie – wszyscy sędziowie,

– ubezpieczenie – wszyscy sędziowie,

 

Uchwała nr VI/75 z dnia 23 maja 2022 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji dla sędziów piłkarskich.

 

Wnioski należy składać do Przewodniczącego Podokręgu, do którego przynależy dany sędzia. o przyznanie licencji sędziowskiej.