Zarząd Kolegium Sędziów Podkarpackiego ZPN w Rzeszowie ustalił harmonogram egzaminów dla obserwatorów i sędziów IV ligi , które  odbędą się 7 marca 2019r.:
- egzaminy biegowe w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zarzeczu (przy szkole)
- egzaminy teoretyczne w Restauracji ADM ,ul. Pruchnicka 65, 37-500 Jarosław

Wszystkich uczestników egzaminów obowiązuje punktualne przybycie na miejsce.

 

szczegółowy harmonogram