Zarząd Kolegium Sędziów PZPN informuje, iż najbliższe kursy szkoleniowo-egzaminacyjne odbędą się w niżej wymienionych terminach:

  • 17-28.01.2022 roku, Antalya – powołani odrębnym mailem sędziowie i sędziowie asystenci
  • 12-13.02.2022 roku, COS Spała – pozostali sędziowie i sędziowie asystenci nie powołani na kurs w Antalyi oraz obserwatorzy S.C. I i II grupy
  • 26-27.02.2022 roku, COS Spała – sędzie i sędzie asystentki oraz obserwatorzy piłki kobiecej
  • 05-06.03.2022 roku, COS Spała – sędziowie TOP Amator C oraz obserwatorzy III ligi

Przyjazd na krajowe zgrupowania winien nastąpić do godziny 11.00