Biuro Podkarpackiego ZPN w Rzeszowie pragnie poinformować ,że wypłaty ekwiwalentów sędziowskich za miesiąc sierpień będą wypłacane 10 września oraz 11 września 2020r. Kolejna kwestia to informuję, że od miesiąca października wypłaty dla sędziów będą wypłacane do 15 dnia każdego miesiąca. Przesunięcie terminu płatności związane jest z krótkim okresem do naliczenia i zweryfikowania wszystkich wypłat.

W przypadku uzyskania dodatkowych informacji proszę o kontakt z Panią Agnieszką Prymon - Milczanowską