Koleżanki i Koledzy,

Komisja Licencji Sędziowskich Podkarpackiego ZPN informuje, że wszyscy sędziowie, muszą złożyć wniosek licencyjny na sezon 2020/2021 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2020 roku

Dokumenty, które należy przedłożyć celem uzyskania licencji to:

– wniosek licencyjny na sezon 2020/2021 (w formacie A4) wypełniony i podpisany przez sędziego,

– dwa zdjęcia ( dotyczy sędziów, którzy po raz pierwszy ubiegają się o licencję oraz tych, którzy nie   
   dostarczyli zdjęć w poprzednich latach).

– zaświadczenie lekarskie – wszyscy sędziowie,

– ubezpieczenie – wszyscy sędziowie,

- potwierdzenie opłaty licencyjnej (opłata zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały nr IV/73 z dnia 19     

   kwietnia 2012 roku ,

Wnioski należy składać do Przewodniczącego Okręgu/Podokręgu, do którego przynależy dany sędzia. o przyznanie licencji sędziowskiej.                                                                                                                                                               

 

do pobrania załącznik pdf