Zarząd Kolegium Sędziów w Rzeszowie informuje, że składka na Fundację Kolegium Sędziów Piłkarskich (dawniej KFP Koleżeński Fundusz Pośmiertny) od 2021 r. wynosi 70 zł. Kwota zapomogi pośmiertnej pozostaje niezmieniona i wynosi 8500,00 złotych.