W dniu 11 stycznia 2020r w Hotelu Blue Diamond Active SPA, Nowa Wieś 414, 36-001 Trzebownisko, odbyło się szkolenie dla sędziów i mentorów Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej. Zajęcia w aspekcie Dogso/Spa, zatrzymanie przeciwnika przeprowadził Sędzia zawodowy ekstraklasy Pan Tomasz Kwiatkowski, natomiast w drugiej części szkolenia w zakresie zagrania piłki ręką w oparciu o najnowsze interpretacje przeprowadził Sędzia ekstraklasy, Przewodniczący Komisji Szkoleniowej i Wiceprezes Zarządu Kolegium Sędziów Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej w Rzeszowie, Pan Mariusz Złotek.

            Spotkaniu przewodniczył Przewodniczący Kolegium Sędziów Podkarpackiego ZPN w Rzeszowie Pan Grzegorz Stęchły, który w sposób szczególny powitał prowadzących szkolenie: Toamasza Kwiatkowskiego i Mariusza Złotka, oraz gorąco podziękował wszystkim zebranym za liczne przebycie na szkolenie.  Przewodniczący Kolegium Sędziów Grzegorz Stęchły po powitaniu zebranych przedstawił kilka spraw bieżących związanych z przygotowaniem do rundy wiosennej, a następnie przeprowadził szkolenie w zakresie przemocy w piłce nożnej - czyli: zjawisko agresji wobec sędziów w niższych klasach rozgrywkowych. W szkoleniu uczestniczyli Sędziowie i Sędzie szczebla centralnego, sędziowie 3 i 4 ligi, sędziowie objęci programem mentorskim, oraz mentorzy. Gorące podziękowanie dla wiceprzewodniczącego Kolegium Sędziów Podkarpackiego ZPN w Rzeszowie Pana Mariusza Złotka za wzorowa organizację i przygotowanie szkolenia.

przemoc w piłce nożnej - czyli: zjawisko agresji wobec sędziów w niższych klasach rozgrywkowych