Zarząd Kolegium Sędziów OZPN w Jarosławiu przekazuje informację dotyczącą rozpoczęcia kursu sędziowskiego. Spotkanie organizacyjne połączone ze szkoleniem rozpocznie się w dniu 18 stycznia 2019r (sobota). o godz 11.30 Hali Sportowej MOSiR przy ul. Misiągiewicza 10 w Przeworsku. Na szkolenie należy przynieść dokumenty , które są do pobrania na stronie internetowej  http://ozpnjar.webd.pl/ks/  w zakładce nabór sędziów.