Terminy kursów sędziów i obserwatorów szczebla centralnego


KS PZPN przedstawia harmonogram kursów egzaminacyjno - szkoleniowych sędziów i obserwatorów szczebla centralnego – sesja wiosna 2020:
14-16 lutego (piątek – niedziela): sędziowie, asystenci, obserwatorzy szczebla centralnego oraz kandydaci na ll ligę; Hotel Wodnik - Bełchatów (Słok)
21-23 lutego (piątek – niedziela): sędzie i obserwatorki szczebla centralnego; Hotel Wodnik - Bełchatów (Słok)
28 lutego - 1 marca (piątek – niedziela): sędziowie i obserwatorzy III ligi; SPAŁA - COS


III. Tematy szkoleniowe – zima 2019/wiosna 2020
Centralna Komisja Szkoleniowa KS PZPN ustaliła następujące tematy szkoleniowe na aktualny okres szkoleniowy – zima 2019 – wiosna 2020:
1. Zarządzanie strefami technicznymi.
2. Ręka i symulacja jako przykłady niesportowych zachowań – interpretacje.
3. Artykuł 11 – spalony (z uwzględnieniem koncentracji i poruszania się).
4. DOGSO/SPA - różnice i interpretacje.
5. Umiejętności interpersonalne w zarządzaniu zawodnikami Niesportowe zachowania wobec sędziów (antycypowanie).


Tematy te muszą być zrealizowane we wszystkich ZPN-ach w Polsce dla sędziów oraz obserwatorów wszystkich klas, w ramach zimowego i wiosennego cyklu szkoleniowego (listopad 2018 – marzec 2020).

Komunikat KS PZPN