Zarząd Kolegium Sędziów Podkarpackiego ZPN w Rzeszowie ustalił harmonogram egzaminów dla obserwatorów i sędziów IV ligi , które  odbędą się 13 sierpnia 2019r (wtorek) nastąpiła zmiana z przyczyn niezależnych od Kolegium Sędziów   .:
- egzaminy biegowe w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zarzeczu (przy szkole)
- egzaminy teoretyczne w Restauracji ADM ,ul. Pruchnicka 65, 37-500 Jarosław

Wszystkich uczestników egzaminów obowiązuje punktualne przybycie na miejsce.